Royal Bulgaria in Colour   |   Царство България въ цвѣтъ

Публикации с таг ‘революционери’

Христо Ботьов

Христо Ботьов

Човек, който няма нужда от представяне, понеже всички знаят за него и делата му.

Снимката, разбира се, е от преди Княжеското/Царското време, но предполагам, че героите и техните портрети имат място навсякъде. Дано да споделяте нашето мнение.

––––––––––-
Букурещ, около 1870 г.

Даме Груев

Войводата Даме Груев

Волята на организацията

Революционер и един от водачите на ВМОРО

„Ние сме българи и винаги работимъ и ще работимъ за обединението на българския народъ. Мислихме да създадемъ организация по образеца на революционната организация въ България прѣди Освобождението, да дѣйстваме по примера на Ботевъ, Левски, Бенковски и др.“

––––––––––
вероятно в София, около 1905 г.

Стефан Стамболов

Премиер-министърът Стефан Стамболов

Твърдата ръка, която изтръгна България от Ориента и я насочи по пътя на европейското развитие и индустриализацията.

„Малкитѣ свои честолюбия и разлики на мнѣния да оставиме настрана и да пожертваме прѣдъ олтара на Отечеството си!“

А Вие как бихте определили Стамболов с една-единствена дума?

––––––––
Вероятно в София, около 1894 г.

Захари Стоянов

Захари Стоянов
Джендо
(1850-1889)

Основният двигател на Съединението от 1885 г.

Апостол, историограф, журналист, писател, политик, председател на Народното събрание (от Народнолибералната партия) и др.

С една дума, феномен. Човек издигнал се от низините на неграмотно овчарче, през самоук журналист и кореспондент на едни от най-сериозните Английски и Френски вестници, до човек, заемал най-влиятелните постове в Княжеството и оказал огромно влияние на най-новата ни история.

„И най-горчивата истина е по-приятна отъ най-приятното заблуждѣние.“

Да живей Съединението!

––––––––––
вероятно в София, около 1888 г.