Royal Bulgaria in Colour   |   Царство България въ цвѣтъ

Публикации с таг ‘революционери’

Тленните останки на Стефан Стамболов

Тленните останки на убития по варварски начин Стефан Стамболов

Отсечените му длани са на показ, а на челото му ясно се виждат раните, нанесени от остриетата на неговите атентатори.

Много тъжна фотография!

От архива на: http://www.lostbulgaria.com/?p=5781

–––––––––––
София, 1895 г.

Тома Хитров

Тома Хитров
(1840-1906)

революционер, опълченец, участник във войната със Сърбия, но най-вече пионер на българската фотография, благодарение на когото до нас са достигнали множество портрети на българските революционери от БРЦК (и не само)

https://goo.gl/3TG3ZM

–––––––––-
неизвестно къде (вероятно Букурещ), около 1876 г.

Тодор Александров

Войводата Тодор Александров като четник
(1881-1924)

„Азъ съмъ орѫдие само на идеята за освобождението на Македония и обединението на българския народъ.“

–––––––––
Неизвестно къде, около 1912-1913 г.

Христо Ботьов

Христо Ботьов

Човек, който няма нужда от представяне, понеже всички знаят за него и делата му.

Снимката, разбира се, е от преди Княжеското/Царското време, но предполагам, че героите и техните портрети имат място навсякъде. Дано да споделяте нашето мнение.

__________________________
вероятно в Букурещ, около 1870 г.

**************************
Ако харесвате това, което правим, можете да ни подкрепите тук: https://royalbulgariaincolour.com/donate/

Даме Груев

Войводата Даме Груев

Волята на организацията

Революционер и един от водачите на ВМОРО

„Ние сме българи и винаги работимъ и ще работимъ за обединението на българския народъ. Мислихме да създадемъ организация по образеца на революционната организация въ България прѣди Освобождението, да дѣйстваме по примера на Ботевъ, Левски, Бенковски и др.“

––––––––––
вероятно в София, около 1905 г.

Стефан Стамболов

Премиер-министърът Стефан Стамболов

Твърдата ръка, която изтръгна България от Ориента и я насочи по пътя на европейското развитие и индустриализацията.

„Малкитѣ свои честолюбия и разлики на мнѣния да оставиме настрана и да пожертваме прѣдъ олтара на Отечеството си!“

А Вие как бихте определили Стамболов с една-единствена дума?

––––––––
Вероятно в София, около 1894 г.

Захари Стоянов

Захари Стоянов
Джендо
(1850-1889)

Основният двигател на Съединението от 1885 г.

Апостол, историограф, журналист, писател, политик, председател на Народното събрание (от Народнолибералната партия) и др.

С една дума, феномен. Човек издигнал се от низините на неграмотно овчарче, през самоук журналист и кореспондент на едни от най-сериозните Английски и Френски вестници, до човек, заемал най-влиятелните постове в Княжеството и оказал огромно влияние на най-новата ни история.

„И най-горчивата истина е по-приятна отъ най-приятното заблуждѣние.“

Да живей Съединението!

––––––––––
вероятно в София, около 1888 г.