Royal Bulgaria in Colour   |   Царство България въ цвѣтъ

Публикации с таг ‘учени’

Константин Иречек

Константин Иречек
(1854-1918)

Историк, политик, министър на Народното просвещение в два поредни кабинета

Надали се е срещал с Бай Ганю, но със сигурност Иречек е бил запознат отблизо с феномена, възпят по-късно от Щастливеца.

„За менъ най-лошото въ България е чудесното наслаждѣние, което иматъ тукъ хората – да се преслѣдватъ единъ другъ и да развалятъ единъ другиму работата.“

–––––––––-
вероятно в Прага или Виена, около 1896 г.