Royal Bulgaria in Colour   |   Царство България въ цвѣтъ

Публикации с таг ‘Смолян’

Отец Димитър Мавров и Салих Мюдеризов

Двама другари
Родопчаните – отец Димитър Мавров и Салих Мюдеризов
Една интересна история, почерпена от: http://www.rodopskistarini.com/2012/04/1938_2574.html
___________________
вероятно в с. Райково (Смолян), 1937 г.