Royal Bulgaria in Colour   |   Царство България въ цвѣтъ

Публикации с таг ‘Коледа’

Коледари

Честито Рождество Христово!

Коледарска дружина се снима за спомен някъде из шопския край

Стани ми стани, Нине,
Нине господине!
Че ти идат добри гости,
Стани ми стани, Нине,
Нине, Господине!
Добри гости – Коледари
Стани ми стани, Нине,
Нине, Господине!
Че ти носят добри вести
Стани ми, стани, Нине,
Нине, Господине!
Овците се оягниха !
Стани ми, стани, Нине,
Нине, Господине!
Кравите се отелиха!
Стани ми, стани, Нине!
Нине, Господине!
Колко звезди на небето
Стани ми, стани, Нине,
Нине, Господине!
Колко здравец на планина
Стани ми, Стани, Нине,
Нине, Господине!
Толко здраве в Тая Къща!
Стани ми, Стани, Нине,
Нине, Господине!

____________________________
неизвестно къде, около 1938 г.