Royal Bulgaria in Colour   |   Царство България въ цвѣтъ

Публикации с таг ‘ВМОРО’

На гроба на Тодор Александров

„Поклонение на гроба на войводата [Тодор] Александров“

=====

На гроба на Тодор Александров


__________________________
Пирин планина, втората половина на 20-те години

**************************
Ако харесвате това, което правим, можете да ни подкрепите тук: https://royalbulgariaincolour.com/donate/

Иван Михайлов

Иван Михайлов

Дългогодишният ръководител на ВМРО

„Македония, а и други изстрадали народи са без никакво съмнение най-искрените поддръжници на идеята за обединена Европа“.

__
https://bg.wikipedia.org/wiki/Иван_Михайлов
__

__________________________
вероятно в Загреб, около 1943 г.

Пейо Яворов

Пейо Крачолов (Яворов)
(1878-1914)

„День денувамъ – кѫтища потайни
нощь нощувамъ – пѫтища незнайни;
нѣма тато, нито мама –
тато да ругае,
мама да ридае…
Леле моя
ти Пиринъ планино!
Море черно
цариградско вино.

Съ врагъ врагувамъ – мѣра споредъ мѣра,
съ благъ благувамъ – вѣра зарадъ вѣра;
нѣмамъ братецъ, ни сестрица –
братецъ да ме хвали,
а сестра да жали…
Леле моя
сабя халосия!
Море люта
одринска ракия.“

из Хайдушки песни

https://goo.gl/6xA9Qs

___________________
неизвестно къде, около 1910 г.

Тодор Александров

Войводата Тодор Александров като четник
(1881-1924)

„Азъ съмъ орѫдие само на идеята за освобождението на Македония и обединението на българския народъ.“

–––––––––
Неизвестно къде, около 1912-1913 г.

Даме Груев

Войводата Даме Груев

Волята на организацията

Революционер и един от водачите на ВМОРО

„Ние сме българи и винаги работимъ и ще работимъ за обединението на българския народъ. Мислихме да създадемъ организация по образеца на революционната организация въ България прѣди Освобождението, да дѣйстваме по примера на Ботевъ, Левски, Бенковски и др.“

––––––––––
вероятно в София, около 1905 г.