Тодор Александров

Революционерът Тодор Александров в униформа на българската войска ===== Тодор Александров __________________________ неизвестно къде, около 1916 г. ************************** Подкрепете ни: https://royalbulgariaincolour.com/donate/