Наблюдение на маневрите

Наблюдение на военни маневри от царското полево укрепление край село Паламарца ===== Наблюдение на маневрите __________________________ Поповско, 1937 г. ************************** Подкрепете ни: https://royalbulgariaincolour.com/donate/