Михаил Герджиков

Студиен портрет на революционера, анархист и публицист Михаил Герджиков ===== Михаил Герджиков __________________________ неизвестно къде, началото на ХХ-ти век ************************** Подкрепете ни: https://royalbulgariaincolour.com/donate/