Royal Bulgaria in Colour   |   Царство България въ цвѣтъ

Иван Вазов

Иван Вазов

~

И азъ на своя редъ ще си замина,

трева и менъ ще расне надъ прахътъ.

Единъ ще жали, другъ ще ме проклина,

но мойтѣ пѣсни все ще се четатъ.

[…]

из „Мойте песни“, 1913 г.

________________________
неизвестно къде, около 1920 г.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.