ВѢНЕЦЪ – брой от Октомври 1943 г.

Списание ВѢНЕЦЪ – PDF „ВѢНЕЦЪ“ Списание за юноши и младежи Година XXI Октомврий 1943. Кн. 1 Издание посветено на кончината на НВ Царя на Българите Борис III